Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Uczelniana kultura pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Rycerze ekonomii (Gospodarka, ekonomia)
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Obok centralnego sterowania (Gospodarka, ekonomia)
Cyfrowa humanizacja demokracji (Gospodarka, ekonomia)
Cyfrowa humanizacja gospodarowania (Gospodarka, ekonomia)
Nie ma wolności bez solidarności. (Gospodarka, ekonomia)
Piramida wartości (Gospodarka, ekonomia)
 strona główna działy tagi szukaj 
Gospodarka, ekonomia2020.03.17 17:28 03.18 06:35

Laboratorium solidarności

   
 

Pandemia sprawdza praktyczność kultur narodowych dla solidarności.


 

Trwający okres pandemii, przymuszający nas politykami dystansu społecznego do ograniczenia bezpośredniości kontaktów, staje się okresem sprawdzianu dla sprawności zdalnej pracy. Również sprawności w zdalnym świadczeniu usług społecznych.

Co wczoraj wydawało się prawdopodobną perspektywą, dziś staje się pilną koniecznością !

Ekonomika gospodarstwa domowego

Wprowadzane reguły dystansu społecznego, rozumianego jako ograniczenia w bezpośrednich kontaktach zawodowych i towarzyskich, wymagają refleksji nad sprawnością urządzeń życia publicznego z punktu widzenia efektywności gospodarstwa domowego. Takiego podmiotu społecznej gospodarki rynkowej, w którym przy zaspokajaniu potrzeb istnieje naturalna skłonność do zamiany form pracy, z pracy komercyjnej na pracę dobroczynną. Pracę dobroczynną opartą na właściwym cywilizacji łacińskiej wartościom solidarności międzypokoleniowej.

Cyfrowe humanizowanie gospodarowania

W tekście „Piramida wartości” przedstawiłem cztery poziomy zmian ustrojowych wynikających z cyfrowej dynamizacji kultury, a prowadzące do zachowania solidarności międzypokoleniowej jako misji polityk społecznych pomocniczego państwa. Solidarności międzypokoleniowej rozumianej po Polsku przez rządzących, rządzonych i administrację jako więź pomiędzy rodzicami, dziećmi i dziadkami.

Rys. 1. Piramida wartości cyfrowo humanizowanej gospodarki.

Przyjęcie tej wartości jako kluczowego punktu odniesienie dla cyfrowo powiększanych możliwości poznania, plasuje oczekiwania dynamizowanej kultury wobec refleksji ekonomicznej oraz refleksji politycznej. Wprowadzając odpowiednio cztery postulaty dla oceny polityk społecznych, modernizowanych zgodnie w poszerzaniem czasu i przestrzeni relacji międzyludzkich.

Konsekwencją przyjęcia takich postulatów – wartości powinno być wprowadzanie nowych standardów i instytucji kultury życia publicznego, dostępnych dla rozmaitych programów polityk społecznych i indywidualnych planów rozwoju, efektywnych z punktu widzenia potrzeb rodziny, organizowanych w ramach gospodarstw domowych.

Polskie cyberpolis

Organiczną perspektywą dla ekonomiki gospodarstwa domowego jest w Polskich warunkach obszar powiatu. Około 40 kilometrowe otoczenie centrum miasta zdatnego do dostarczenia codziennych usług okresu dojrzewania i usług starości. Pokoleń juniorów, nestorów i integrujących ich solidarność pokolenia seniorów. Ponieważ coraz częściej tradycyjne instytucje kultury życia publicznego powiatu uzupełniane są instytucjami opartymi na komunikacji cyfrowej, dla podkreślenia znaczenia tego nowego wymiaru kultury poznania, określam go terminem cyberpolis. Tym bardziej, że dla ułatwienia dostępu do usług społecznych, administracyjny wymiar tego obszaru coraz częściej powinien się pokrywać z obszarem miejskiej gminy.

Parki solidarności międzypokoleniowej

Praktyczne znaczenie parków solidarności międzypokoleniowej jako miejsc rozwijania kompetencji dla powszechnego i sprawiedliwego wykorzystywania nowoczesnych technologii na zasadzie pracy dobroczynnej, ujawnia się w edukacji przez całe życie.

Rys. 2. Instytucje samorządności cyberpolis.

Edukacji możliwej do samoregulacyjnego usprawnienia praktykami solidarnego rozwoju wiedzy, dzięki nowym standardom i instytucjom.

Rządzący i rządzeni korzystając z pracy administratorów publicznych zasobów przestrzeni spotkań bezpośrednich, jak i publicznych zasobów przestrzeni spotkań cyfrowych, określać powinni instytucje i standardy służące dobrostanowi gospodarstw domowych. Wyróżnione na rysunku 2 instytucje Centrum Usług Społecznych i Cyfrowe Repozytorium Pamięci wydają się najważniejszymi integratorami dla demokracji cyberpolis.

Otwarte laboratorium ekonomii potrzeb

Trwający okres pandemii, przymuszający nas politykami dystansu społecznego do ograniczenia bezpośredniości międzyludzkich kontaktów, stał się okresem testującym sprawność systemów i instytucj.

W najbardziej krytycznym dla naszego życia wymiarze systemu ochrony zdrowia, test ten ukazuje że wprawdzie Polski system ochrony zdrowia nie ma rozwiniętego systemu zdalnych relacji pomiędzy pacjentem a lekarzem, ale ma znakomite fundamenty dla wprowadzenia takich rozwiązań.

Wydaje mi się że podobną refleksję można by wyprowadzić z systemu powszechnej edukacji, gdzie wprawdzie brakuje jeszcze standardów solidarnego rozwoju wiedzy, ale gdzie łatwiej będzie wykorzystać ogólnie dostępne systemy informatyczne.

Wiedzieć jak

Szansa wykorzystania globalnie otwartego laboratorium fenomenu solidarności, szansa dokonania porównań międzycywilizacyjnych i międzynarodowych ustrojów polityk społecznych, z punktu widzenia efektywności pracy dobroczynnej gospodarstw domowych, może przynieść bardzo ciekawe wnioski poznawcze i ustrojowe.

W Polsce, porównania te powinny być przydatne w krytycznej ocenie sensu i kosztów działań prowadzonych przez minionych 30 lat zgodnie z ponadnarodowymi regulacjami.

W Krakowie, porównania te powinny pomóc w opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej Parku Świętego Mikołaja.

________________

Powiązane teksty

Historia modernizacji polskiego systemu ochrony zdrowia.

http://si.neon24.pl/post/153663,do-przodu-polsko

Kultura poznania dla solidarności międzypokoleniowej

http://si.neon24.pl/post/152823,piramida-wartosci

Otwarcie Krakowskich przestrzeni dla rozwoju.

https://www.salon24.pl/u/madej/1015509,park-swietego-mikolaja

 

 
335 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: internet ludzi, internet rzeczy, solidarny rozwój wiedzy, narodowa samorządność edukacyjna, elektroniczne usługi puliczne.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Pomiary Internetu ludzi
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Pomiary Internetu ludzi
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Pomiary Internetu ludzi
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Pomiary Internetu ludzi
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Pomiary Internetu ludzi
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura kultury pamięci
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Infrastruktura kultury pamięci
Jarosław Ruszkiewicz → interesariusz
Re: Infrastruktura kultury pamięci
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura kultury pamięci
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Infrastruktura kultury pamięci
Jarosław Ruszkiewicz → interesariusz
Re: Infrastruktura kultury pamięci
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Infrastruktura kultury pamięci
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Byłem w papieskiej służbie
Andrzej.Madej → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Byłem w papieskiej służbie
Jarosław Ruszkiewicz → Andrzej.Madej
więcej…