Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Internet Ludzi (Internet, technologie)
 strona główna działy tagi szukaj 
Internet, technologie2019.07.24 13:03

Platformy samoregulacji

   
 

Cyfrowa humanizacja ochrony zdrowia, wymaga nowych rodzajów technologii medycznych dla integrowania samoregulacji.


 

W tekście „Strategia cyfrowej humanizacji systemu ochrony zdrowia” http://si.neon24.pl/post/149529,strategia-cyfrowej-humanizacji-systemu-ochrony-zdrowia , nawiązującym do procesu cyfrowej humanizacji usług społecznych, przedstawiam trzy obszary priorytetów strategii rozwoju nauki i technologii dla wprowadzenia chroniącej naszą wolność zasady „samopomoc zdrowia”.

Rys. 1. Trzy wymiary wskazań strategii cyfrowej humanizacji Polskiego systemu ochrony zdrowia, odpowiednio do procesu humanizacji usług społecznych. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Najważniejszym z nich, na rysunku 1 wyróżnionym pogrubionymi literami, jest obszar Najwyższego potencjału solidarności. Z kluczową relacją solidarność międzypokoleniowej rodziców dla wychowania dzieci. Dlatego w pierwszych rekomendacjach nowych technologii medycznych i nowych świadczeń zdrowotnych cyfryzowanej medycyny, Grupa Inicjatywna Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej wskazała na Telemedyczną kontrolę terapii oraz na Otwartą medycynę szkolną.

Niestety, jak sądzę z uwagi na wynikające z roszczeniowych oczekiwań społecznych problemy nieefektywności naszego systemu ochrony zdrowia, a polegające na politycznym utrzymywaniu formalnej bezpłatności świadczeń medycznych, propozycje te nie zostały wprowadzone nawet do pilotażowego rozpoznania.

Wobec takiej społeczno-politycznej blokady w wykorzystaniu telemedycyny do witalizacji i humanizacji systemu ochrony zdrowia, aby nie tracić czasu na przełamywanie tej bariery, warto podjąć modernizację drugiego z obszarów priorytetów, którym jest Najwyższy potencjał subsydiarności. Tu kluczowa relacja również wynika z solidarności międzypokoleniowej, ale tym razem dorosłych dzieci dla dobrostanu rodziców. Czyli modernizację obszaru opieki nad trzecim pokoleniem.

Zagadnienia te objęte są licznymi regulacjami, instytucjami i politykami, dotyczącymi na skutek przemian demograficzny coraz większego procent społeczeństwa. Ocenię zakresu i skuteczności subsydiarnego wsparcia rodzin lub państwa, przedstawiają liczne opracowania z których polecam kilka Raportów NIK oraz najnowszy Raport agencji rządu (NSTC) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przedstawiający możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii dla rozwijania niezależności osób starszych (marzec 2019).

Szczególnie interesujące dla projektowania strategii przemian, a co za tym idzie kierunków koncentracji publicznych nakładów na rozwój nauki i technologi, wydaje mi się opracowanie Amerykańskie, bowiem pomija ono wspomniane powyżej Polskimi barierami efektywności usług społecznych.

Internetowe Platformy samoregulacji

Ekonomicznym wyzwaniem procesu humanistycznej cyfryzacji systemu ochrony zdrowia jest wprowadzenie nowych instytucji Internetu Rzeczy. Jak to przedstawiłem w tekście „Internet Ludzi” http://si.neon24.pl/post/149761,internet-ludzi , oczekując na dostarczanie usług społecznych zgodnie z zasadą wolności gospodarczej, koniecznym jest wprowadzenie nowego typu powiązań różnych funkcji „Internetu Rzeczy”, w spójny ekonomicznie organizm gospodarczy.

Rys. 2. Platformy integracji mechanizmów samoregulacji korzystające z internetowego przesyłania i przetwarzania. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 wyróżnionych jest pięć funkcji, właściwych dla internetowego powiązana elementów technicznych i osobowych w obu rodzajach Platform samoregulacji. Instytucji powiązanych ze sobą w terytorialnie konkretnych miejscach, potrzebami samorządności dla solidarnego rozwoju wiedzy. Wiedzy potrzebnej dla podnoszenia kompetencji do samodzielnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii różnych obszarów usług społecznych.

Należy się spodziewać, że naukowe, polityczne i prawne uznanie instytucji Platform integracji mechanizmów samoregulacji, jako nowych typów instytucji gospodarczych wsparcia publicznych lub prywatnych usług społecznych, otworzy przestrzeń rozwoju Narodowej samorządności edukacyjnej http://si.neon24.pl/post/149662,narodowa-samorzadnosc-edukacyjna . Nowej formy obywatelskiej aktywności głównie drugiego i trzeciego pokolenia, seniorów i nestorów, dla powiększania cyfrowych zasobów bogactwa narodowego.

Wcześniej będzie jednak koniecznym sprawdzenie użyteczności projektowanych powiązań w praktyce leczenia i uczenia.

Model Platformy samoregulacji dla opieki zdrowotnej

Przedstawiane w wielu opracowaniach potrzeby przygotowania współczesnych państw do rozwoju usług opieki nad osobami starszymi, powinny być w Polsce przesłanką do wypracowania i wprowadzenia nowych form cyfrowego wspierania usług opiekuńczych w instytucjach opieki zdrowotnej.

Rys. 3. Model Platformy samoregulacji dla opieki zdrowotnej. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Przedstawiony na rysunku 3 model Platformy samoregulacji dla opieki zdrowotnej, jako instytucji wykorzystujących Internet do przesyłania i przetwarzania informacji pobieranych przez cyfrowe rejestratory oraz wykorzystywanych przez algorytmy samoregulacji dla zapewnienia najwyższej efektywności działania, obejmuje dwa przesądzenia: przestrzeni funkcjonalności Platformy samoregulacji oraz kryteriów efektywności Platformy samoregulacji.

Ograniczenie przestrzeni funkcjonalności do profilaktyki i rehabilitacji medycznej, wskazuje na główny cel racjonalizacji tej instytucji, którą jest minimalizacja zakresu interwencji medycznej.

Ale główne kryterium oceny efektywności Platformy samoregulacji wyprowadzone jest z głównego kryterium oceny podmiotu medycznego systemu ochrony zdrowia opartego na zasadzie „samopomoc zdrowia” (por. rys. 1). A jest to zapewnianie Podmiotowości pacjenta, czyli w przypadku instytucji opieki zdrowotnej Maksymalizacja udziału podopiecznych we wspólnym podejmowaniu decyzji medycznych.

Nowe idzie

Przyglądając się od kilkunastu lat debatom o zmianach systemu ochrony zdrowia, widzę ostrożność organizatorów publicznej refleksji przed wprowadzaniem nowych pojęć czy standardów. Uważam że przyczyną jest, wciąż dominujące w głównym nurcie Polskiej ekonomii zakorzenienie w neoliberalizmie ekonomicznym i postmodernizmie kulturowym. język i wartości coraz bardziej anachronicznej Ekonomia pragnień.

Dla osób rezygnujących z tej refleksji Ekonomii pragnień, podejmujących refleksję Ekonomii potrzeb, proponuję trzy pojęcia wyłaniające się przedstawianych wyzwań Cyfrowej humanizacji usług społecznych:

Platforma samoregulacji - to technologia zintegrowanego wsparcia wykonywania usługi społecznej, obejmująca funkcje recepcyjne wykonywane przez elektroniczne rejestratory, funkcje internetowego przesyłania i przetwarzania danych, funkcje koordynacji wykonywane przez samouczące się urządzenia oraz przez osoby zarządzające usługą społeczną.

Platforma samoregulacji opieki zdrowotnej - to technologia medycznego zastosowania platformy samoregulacji dla minimalizowanie potrzeb i zakresu interwencji medycznej osób starszych objętych instytucjonalnie ciągłą opieką zdrowotną, dzięki wczesnemu wykrywaniu potrzeb zastosowania profilaktyki medycznej oraz skutecznemu prowadzeniu rehabilitacji medycznej.

Platforma samoregulacji opieki zdrowotnej osób starszych – to technologia medycznego zastosowania platformy samoregulacji dla usługi opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, w zakresie ustalonym przez instytucję opieki zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb zachowania aktywności społecznej ich podopiecznych.

Należy się obawiać, że bez podjęcia społecznej debaty nad odpowiedniością nowych nazw, standardów i zasad oraz bez podjęcia społecznego rzecznictwa wprowadzania nowych instytucji wsparcia usług społecznych, polityczny program modernizacji ochrony zdrowia, powodowany wspólnotą interesów najsilniejszych uczestników polityki zmian, czyli elit informatycznych, medycznych i finansowych, będzie realizował strategię cybernetyzacji systemu ochrony zdrowia, prowadząc Polaków do cyber-zniewolenia.

-------------------------------------

W opracowaniu wykorzystałem diagnozy i rekomendacje Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej działającej społeczne od roku 2017 przy specjalistycznej przychodni medycznej Ars-Medica Kraków oraz

Raporty Najwyższej Izby Kontroli:

NIK o świadczeniu pomocy osobom starszym (2015)

https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/nik-o-swiadczeniu-pomocy-osobom-starszym.html

Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty (2016)

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/044/

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin (2017)

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/067/

System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian (2019)

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#sent/QgrcJHrtsvklbgxSfwZwWCFCXxCSDhkvdcQ?projector=1&messagePartId=0.3

Raport Krajowej Rady Nauki i Technologii Rządu USA (NSTC)

Nowe technologie pomagające starzejącym się Amerykanom zachować niezależność (2019)

https://www.whitehouse.gov/articles/emerging-technologies-help-aging-americans-maintain-independence/

 

 
586 odsłon  średnio 3,7 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Internet Ludzi, Samorządność, Samokształcenie w rodzinie, Samopomoc zdrowia, Platformy samoregulacji.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…