Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Rycerze ekonomii (Gospodarka, ekonomia)
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Obok centralnego sterowania (Gospodarka, ekonomia)
Cyfrowa humanizacja demokracji (Gospodarka, ekonomia)
Cyfrowa humanizacja gospodarowania (Gospodarka, ekonomia)
Nie ma wolności bez solidarności. (Gospodarka, ekonomia)
Laboratorium solidarności (Gospodarka, ekonomia)
Piramida wartości (Gospodarka, ekonomia)
 strona główna działy tagi szukaj 
Gospodarka, ekonomia2020.12.16 06:04

Uczelniana kultura pamięci

   
 

Nie będzie cyfrowej humanizacji edukacji, bez przewodnictwa wyższych uczelni.


 

Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii ułatwi rodzinom zaspokajanie potrzeb. W tym, konieczne dla dobrobytu w gospodarce opartej na wiedzy, samokształcenie przez całe życie.

Skuteczność wychowawczej troski rodziców o rozbudzanie ciekawości poznania dzieci wymaga powiązania edukacji domowej z edukacją szkolną. Samokształcenie w rodzinie powinno zostać uznane nie tylko za kluczową kompetencję społeczną ale i za paradygmat systemu edukacji.

Organizacja systemu powszechnej edukacji powinna pomagać rodzicom w wyborze takiej szkoły dla swoich dzieci, która odpowiada przyjętemu przez nich systemowi wychowawczemu. Nadzór nad spójnością metod wychowania i edukacji powinny zapewniać wyższe uczelnie jako merytoryczne integratory samokształcenia przez całe życie.

Przyjęcie odpowiedzialności przez wyższe uczenie ze specjalizacjami humanistycznymi za nadzór nad spójnością metod edukacji domowej i szkolnej w sieci szkół podstawowych i średnich, wymaga ustrojowego wprowadzenia tej usługi do zadań publicznych. Należy przewidywać, że proces tego wprowadzania zajmie w Polsce kilkanaście lat od momentu podjęcia badań nad jego przydatnością.

Od kilku lat rozważamy w Krakowie znaczenie wyższych uczelni jako liderów Kolonii Akademickich dla subsydiarnego wsparcia rodzin w edukacji przez całe życie. Dla ułatwienia wypracowania nowych programów wprowadzających standardy domowej edukacji pracy solidarnej, przesłałem dziś do Ministra Edukacji i Nauki Petycję o uruchomienie konkursu na sfinansowanie badań.

Rys. 1. Inicjacja praktyki samokształcenia w rodzinie w programach wyższych uczelni. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 przedstawiam model przygotowania studentów do roli rodziców prowadzących samodzielnie domową edukację z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa narodowego, inicjowany dzięki możliwościom muzeów uczelnianych. Zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, jest ich w Polsce ponad sto.

Poniżej tekst mojego dzisiejszego wystąpienia.

(...)

Minister Edukacji i Nauki

Warszawa

W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, wnoszę o zainicjowanie prac badawczych nad wprowadzeniem do zadań szkół wyższych przygotowanie absolwentów w korzystania z publicznych zasobów dziedzictwa narodowego w domowej edukacji pracy solidarnej, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane, określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Petycja

o złożenie przez Ministra Edukacji i Nauki

propozycji tematu projektu zamawianego przez NCBiR:

Uczelniane kursy gospodarki solidarności” .

Petycję składam w związku z przygotowaniami do zawiązania partnerstw strategii cyfrowych humanizacji systemów edukacji i ochrony zdrowia, których realizacja oparta będzie na samokształceniu w rodzinie jako jednej z kluczowych kompetencji społecznych.

Uzasadnienie

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga edukacji przez całe życie. Tylko wtedy osiągać będziemy satysfakcję z wykorzystywania innowacji technologicznych przy wykonywaniu pracy dobroczynnej zaspokajając bezpośrednio potrzeby własne i swoich bliskich oraz przy wykonywaniu pracy komercyjnej realizując cele zatrudniających nas instytucji. Szkoły wszystkich poziomów winny subsydiarnie wspierać samodzielność rodzin w edukacji przez całe życie.

Skłonność do edukacji przez całe życie powiązana jest z kompetencją samokształcenia. Dlatego cyfrowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, stawia samokształcenie na czele kompetencji społecznych. Formowanie postawy i umiejętności samokształcenia powinno być nie tylko zamierzeniem rodzinnego wychowania dzieci, nie tylko celem edukacji szkolnej ale i celem systematycznej domowej edukacji.

Aby młodzi rodzice prowadzili obok domowego wychowania również i domową edukację swoich dzieci, warto zacząć się do tego przygotowywać w okresie studiów. Gdy łatwo jest wzmacniać rozmaite kompetencje, nie tylko dotyczące pracy zawodowej. Na wyższych uczelniach są dobre warunki by refleksję o rodzicielskich powinnościach moralnych czy obywatelskich, wprowadzić do kursów przekazujących widzę o konkretnych zagadnieniach czy metodach domowej edukacji.

Wydaje się, że przedmiotem takich uczelnianych kursów w pierwszej kolejności powinny być zagadnienia solidarności w historii społeczno-gospodarczej wspólnoty. Zaczynając od świadectw solidarności w dziejach wspólnoty akademickiej, obecnych w muzeach każdej z wyższych uczelni. I przywołując świadectwa solidarności społeczno-gospodarczej w zasobach muzealnych.

Tak wprowadzana wartość pracy solidarnej do misji domowej edukacji pozwoli na objęcie systematyką tematyczną wszystkich zagadnień kultury pamięci, kultury zdrowia i kultury gospodarowania. Co w propozycjach rozważanych przez Krakowskich inicjatorów niniejszej Petycji konkretyzowane jest w przedmiotach domowej edukacji historycznej, medycznej i ekonomicznej. Dobór konkretnego zestawu tematycznego w tych przedmiotach, należeć powinien do organizatorów domowych zajęć

Wyższe uczelnie, które wypracują nowe metody i narzędzia domowej edukacji, będą dzięki temu przygotowane do objęcia kompetencyjnym patronatem szkoły podstawowe i średnie. Szkoły posiadające taki patronat będą mogły korzystać z innowacji metodyki integrującej edukację domową i szkolną, odpowiednio do aksjologii i języka domowego wychowania w rodzinach ich uczniów. Natomiast wyższe uczenie będą mogły podejmować role przewodników tak uformowanych Kolonii Akademickich.

Niniejszą Petycją nawiązuję do dwóch innych Petycji o uruchomienie konkursów NCBiR skierowanych do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (9.12.20) oraz do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (23.12.20).

W pierwszej Petycji (9.12.20) wskazuję na szanse jaką jest dla polityk rozwoju wykorzystanie informacji Internetowych do pomiaru i wartościowania relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Dla konkursowego wywołania przez NCBiR zgłoszeń programów badawczo-wdrożeniowych zaproponowałem temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.

W chronologicznie trzeciej Petycji (23.12.20) wskazuję na szanse jaką jest dla solidarnego rozwoju wiedzy wykorzystanie, rosnących dzięki przemianom technologicznym i demograficznym, potencjałów solidarności osób starszych. Proponowany temat konkursu: „Praca dobroczynna osób starszych dla wykorzystania cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego.”

Łącznym celem tych wystąpień o uruchomienie Konkursów NCBiR na tematy zamawiane, jest ułatwienie wyższym uczelniom tworzenia partnerstw z innymi instytucjami kultury i gospodarki, dla wprowadzania innowacji społecznych służących solidarnemu rozwojowi wiedzy.

(…)

16 grudnia 2020.

Andrzej Madej, Kraków.

 
 

Na zdjęciu wprowadzającym: Moja Alma Mater.  

 

 
110 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: internet ludzi, internet rzeczy, solidarny rozwój wiedzy, narodowa samorządność edukacyjna, elektroniczne usługi puliczne.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…