Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Odrodzenie staruszków (Gospodarka, ekonomia)
Owocowanie Karola Wojtyły (Gospodarka, ekonomia)
Infrastruktura kultury pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Społeczny rozruch narodowej odporności (Gospodarka, ekonomia)
Dobroczynność przeciw zarazie (Gospodarka, ekonomia)
Wojna o wiedzę (Gospodarka, ekonomia)
Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia (Gospodarka, ekonomia)
Bezpieczeństwo i efektywność cyfrowych danych medycznych (Gospodarka, ekonomia)
Muzeum Pamięci Krajobrazu - zdrowie (Gospodarka, ekonomia)
Fundusze dla telemedycyny (Gospodarka, ekonomia)
 strona główna działy tagi szukaj 
Gospodarka, ekonomia2020.12.23 06:22 12:13

Encyklopedyści sieci wiedzy

   
 

Trzecie pokolenie czeka wyzwanie narodowego wzmiocnienia kultury cyfrowej pamięci.


 

Obsługiwane na zasadzie narodowej samorządności nestorów cyfrowe przeglądarki zasobów wiedzy autoryzowanej przez instytucje publiczne, powinny ułatwiać samokształcenie przez całe życie. Ograniczając chaos informacyjny cyfrowej sieci wiedzy.

Podobne wyzwanie ułatwień rozwoju wiedzy podjęły 250 lat francuskie elity, standaryzując miary i wagi obrotu gospodarczego, opisując w encyklopedii definicje podstawowych pojęć, czy zestawiając w państwowych kodeksach reguły prawa. Co łącznie pozwoliło na pełne wykorzystanie możliwości drukarskich Gutenbergowskiego wydawnictwa do upowszechnienia wiedzy, trzy wieki po jego wynalezieniu jako innowacji gospodarczej.

Dziś w przeszukiwaniu sieci wiedzy Google pomaga nam w swoimi silnikami, Wikipedia pomaga swoimi encyklopedystami, pozostawiając ciągle dużo miejsca dla wprowadzania standardów edukacyjnych podpowiedzi. Szczególnie istotnych dla nie zawodowego prowadzenia zajęć domowej edukacji pracy solidarnej.

Rysunek 1. Model inicjacji i merytorycznego wsparcia konspektów domowej edukacji pracy solidarnej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 przedstawiam model inicjacji konspektów domowej edukacji pracy solidarnej z instytucjami merytorycznego wsparcia. Wydaje się, że powstająca w taki sposób narodowa przeglądarka dziejów, ułatwi trój pokoleniową solidarność rozwoju wiedzy.

Jeżeli ekonomiści wypracują wskaźniki jakości zmian dobrostanu społecznego, jeżeli Polska przyjmie samokształcenie w rodzinie za paradygmat cyfrowo humanizowanego systemu edukacji, jeżeli wyższe uczelnie podejmą zadanie przygotowania rodziców do prowadzenia zajęć domowej edukacji, warto by nestorzy podjęli role encyklopedystów sieci wiedzy.

Rysunek 2. Proces cyfrowej humanizacji edukacji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 2. przedstawiam zestawienie trzech inicjatyw cyfrowej humanizacji edukacji, podjętych w formie Petycji obywatelskich. Za tydzień w czwartej Petycji przedstawię oczekiwania modernizacji systemu ochrony zdrowia, opierającej się na postulowanych zasadach i instytucjach systemu edukacji.

Link do Petycji nr 1 z 9 grudnia 2020 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wartościowaniu efektów polityk i usług społecznych http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/artedpub/?aid=858

Link do Petycji nr 2 z 16 grudnia 2020 do Ministra Edukacji i Nauki o uczelnianym inicjowaniu domowej edukacji historycznej http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/artedpub/?aid=870

Poniżej tekst mojego dzisiejszego wystąpienia.

(…)

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Warszawa

W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym zwracam się w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, wnoszę o zainicjowanie prac badawczych nad wykorzystaniem aktywności społecznej osób starszych do usprawniania dostępu młodzieży do wartościowych treści dostarczanych przez instytucje kultury, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Petycja

o złożenie przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

propozycji tematu projektu zamawianego przez NCBiR:

Upowszechnienie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego

dzięki pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia”.

Petycję składam w związku z przygotowaniami do zawiązania partnerstw strategii cyfrowych humanizacji systemów edukacji i ochrony zdrowia, których realizacja oparta będzie na samokształceniu w rodzinie jako jednej z kluczowych kompetencji społecznych.

Uzasadnienie

Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce są szansą na zwielokrotnienie wykorzystania

cyfrowych zasobów bogactwa narodowego. Wymaga to przyjęcia prezentacji ścieżek dostępu do cyfrowych treści wprowadzanych do domeny publicznej przez instytucje kultury i dziedzictwa narodowego za jeden z celów zajęć domowej edukacji historycznej. I rozbudzenia praktyki korzystania z wiedzy dostarczanej cyfrowo przez instytucje kultury w samokształceniu przez całe życie.

Wydaje się, że kluczową rolę w realizowaniu tego celu mogą odegrać nestorzy. Z jednej strony jako dziadkowie wspierający rodziców w praktyce samokształcenia w rodzinie. Z drugiej strony jako twórcy konspektów domowej edukacji historycznej, zestawiający ścieżki dostępów do Internetowych treści odpowiednio do tematu konkretnych zajęć.

Takie jest zamierzenie przygotowywanego w Krakowie Konkursu na konspekty zajęć domowej edukacji historycznej o znaczeniu hierarchów Kościoła Katolickiego w drodze do Trzeciej Niepodległości. Zasadą konspektów wprowadzanych przez Konkurs do cyfrowej biblioteki podręczników domowej edukacji, będzie wskazywanie do cyfrowych zasobów pogłębiających wiedzę o zdarzeniach omawianych w trakcie zajęć.

Obecnie realizowane polityki społeczne, traktują aktywność trzeciego pokolenia nie jako kulturową szansę rozwojową, lecz jako powinność państwa wobec życiowej bezradności osób starszych. Dynamika gospodarki opartej na wiedzy oraz powszechność dostępu do nowoczesnych technologii, podnosi poziom kompetencji w każdym wieku. Możliwość wykorzystania tej kompetencji u osób kończących swoją aktywność na rynku pracy, powinna się stawać nowym motorem rozwoju bogactwa narodowego.

Wskazywanie przez rodziców oraz dziadków na cyfrowe zasoby instytucji kultury pamięci w zajęciach domowej edukacji historycznej, powinno tworzyć narodową przeglądarkę wiedzy o dziejach wspólnoty narodowej. Pozwalającą na przeniesienie metod edukacyjnych wypracowanych przy zagadnieniach historycznych, na równie bliskie praktycznym potrzebom rodzin, zagadnienia medyczne czy ekonomiczne. I uczyć samodzielności w korzystaniu z instytucji infrastruktury kultury zdrowia, w sposób analogiczny do korzystania z instytucji kultury pamięci.

Przewidując wzrost znaczenia domowej edukacji, od kilku lat rozważamy w Krakowie warunki jej rozwoju. Przygotowując Konkurs na konspekty zajęć domowej edukacji historycznej planujemy uruchomienie portalu, przydatnego nie tylko dla prowadzenia zajęć o tematyce historycznej ale również o tematykach medycznej i ekonomicznej.

Liczymy też na ożywienie refleksji ekonomicznej nad pożytkami z powszechnego i sprawiedliwego wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia dobrostanu społecznego dzięki pracy dobroczynnej. Liczymy, że ekonomiści wypracują nowe metody pomiaru relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Czemu pomóc ma Petycja do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 o przedstawienie Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju potrzeby Konkursu na temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.

Podobny cel ma Petycja do Ministra Edukacji i Nauki z dnia16 grudnia 2020 o Konkurs NCBiR dla tematu: „Uczelniane kursy gospodarki solidarności”. Sprawdzający warunki prowadzenia zajęć przygotowujących młodych rodziców do prowadzenia zajęć domowej edukacji pracy solidarnej, przez nauczycieli akademickich, z wykorzystywaniem świadectw dziedzictwa narodowego.

Łącznym celem naszych wystąpień o uruchomienie Konkursów NCBiR na tematy zamawiane, jest ułatwienie wyższym uczelniom tworzenie partnerstw z innymi instytucjami kultury i gospodarki, dla wprowadzania innowacji społecznych służących solidarnemu rozwojowi wiedzy w formie ekosystemów innowacji.

(...)

Andrzej Madej, Kraków.

 

 
133 odsłony   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Kultura pamięci, samokształcenie w rodzinie, solidarny rozwój wiedzy.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…