Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Bezwolne szkoły (Gospodarka, ekonomia)
Nie ma wolności bez własności. (Gospodarka, ekonomia)
Strategia solidarności międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
Uczelniana kultura pamięci (Gospodarka, ekonomia)
Byłem w papieskiej służbie (Polska)
Cyfrowa infrastruktura obywatelstwa (Gospodarka, ekonomia)
Na mojej drodze do Trzeciej Niepodległości (Historia)
Pedagog to brzmi dumnie (Gospodarka, ekonomia)
Rycerze ekonomii (Gospodarka, ekonomia)
Hucpa na sterydach lichwy międzypokoleniowej (Gospodarka, ekonomia)
 strona główna działy tagi szukaj 
Gospodarka, ekonomia2020.12.30 04:29

Otwarte laboratorium kontroli zdrowia

   
 

Cyfrowa modernizacja usług społecznych musi się zacząć od Samokształcenia w rodzinie.


 

Wprowadzenie nowych instytucji, standardów i procedur samokształcenia przez całe życie opartych na wartości pracy dobroczynnej i zasadzie Solidarnego rozwoju wiedzy, o których pisałem w trzech wcześniejszych tekstach, pozwoli na integrację usług społecznych wokół potrzeb określanych przez gospodarstwo domowe. Dzięki temu modernizacja systemów usług społecznych nastąpi odpowiednio do wartości i zasad przyjętych w trakcie modernizacji systemu edukacji (Rys.1).

Rysunek 1. Inicjacja cyfrowej modernizacji usług społecznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Doświadczenie pandemii Covid-19 potwierdziło, że najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa usługi społeczne dostarcza system ochrony zdrowia. Stąd w mojej czwartej Petycji przesłanej dziś do Ministra Zdrowia, przedstawiłem potrzebę zintegrowania profilaktyki, interwencji i rehabilitacji medycznej w celu ułatwiania podnoszenia kompetencji medycznych gospodarstw domowych.

Dzięki czemu, możliwym będzie uznanie Samopomocy zdrowia za paradygmat systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji oparcie praktyki bezpośrednich i zdalnych relacji pacjenta i lekarza na zasadzie wspólnego podejmowania decyzji medycznych. Z zapewnieniem osobistej ochrony tajemnicy danych medycznych.

Rysunek 2. Struktura funkcjonalna i otoczenie Otwartego laboratorium kontroli zdrowia. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Służąca takiej integracji systemu ochrony zdrowia propozycja nowej instytucji lokalnej infrastruktury Otwarte laboratorium kontroli zdrowia, została przedstawiona w trakcie społecznych debat o wykorzystaniu poszpitalnego obszaru 10 hektarów w centrum Krakowa na wsparcie profilaktyki chorób od poczęcia do późnej starości. Dla podkreślenia, że ma to być miejsce spotkań wspólnoty dla dobrostanu zdrowia początkowo nazwaliśmy tą instytucję Krakowską Agorą Zdrowia, a później prościej Agorą Zdrowia.

Zasadniczą trudnością naszych debat o użyteczności takiej instytucji, była niepewność tempa wprowadzania w Polsce dwóch kluczowych modyfikacji zasad finansowania świadczeń ochrony zdrowia warunkujących jego efektywność. Czyli zasady współpłatności świadczeń medycznych oraz zasady konkurencyjność ubezpieczeń zdrowotnych.

Proponowany program badawczy powinien się odnieść również do tych barier modernizacji systemu ochrony zdrowia.

Poniżej treść Petycji z 30.12.202.

(...)

Minister Zdrowia

Warszawa

W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez Solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, wnoszę o zainicjowanie prac badawczych nad wprowadzeniem nad wprowadzeniem do lokalnej infrastruktury kultury zdrowia wspólnot samorządowych, otwartych laboratoriów kontroli zdrowia, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane, określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Petycja

o złożenie przez Ministra Zdrowia

propozycji tematu projektu zamawianego przez NCBiR:

Warunki efektywności otwartych laboratoriów kontroli zdrowia”.

Petycję składam w związku z przygotowaniami do zawiązania partnerstw strategii cyfrowych humanizacji systemów edukacji i ochrony zdrowia, których realizacja oparta będzie na Samokształceniu w rodzinie jako jednej z kluczowych kompetencji społecznych.

Uzasadnienie

Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie cyfrowych technologii wymaga kompetencji. To będzie główny cel samokształcenia przez całe życie w gospodarce opartej na wiedzy.

Wynika z tego że modyfikacja każdego z obszarów usług społecznych, w tym systemu ochrony zdrowia, opierać się powinna na modyfikacji systemu edukacji. Dlatego przed złożeniem niniejszej Petycji dotyczącej nowej instytucji rozwoju kompetencji dla samodzielnej troski o zdrowie, złożyłem już trzy Petycje o uruchomienie konkursów NCBiR do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (9.12.20), Ministra Edukacji i Nauki (16.12.2020) oraz do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (23.12.20), dotyczące modyfikacji systemu edukacji.

W pierwszej Petycji (9.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla polityk rozwoju wykorzystanie informacji Internetowych do pomiaru i wartościowania relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Dla konkursowego wywołania przez NCBiR zgłoszeń programów badawczo-wdrożeniowych zaproponowałem temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.

W drugiej Petycji (16.12.2020) wskazałem na szanse jaką jest dla upowszechnienia kompetencji samokształcenia w rodzinie, podjęcie przez wyższe uczelnie kursów przekazujących przyszłym rodzicom widzę o konkretnych zagadnieniach czy metodach domowej edukacji. Proponowany temat konkursu : „Uczelniane kursy gospodarki solidarności”.

W trzeciej Petycji (23.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla solidarnego rozwoju wiedzy wykorzystanie, rosnących dzięki przemianom technologicznym i demograficznym, potencjałów solidarności osób starszych. Proponowany temat konkursu: „Upowszechnienie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego dzięki pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia.”

Zakładając uruchomienie rekomendowanych prac badawczych, a w konsekwencji wprowadzenie samokształcenia w rodzinie do kluczowych kompetencji społecznych, można przewidywać wzrost efektywności gospodarstw domowych we wszystkich obszarach usług społecznych. W tym w najważniejszym z nich, obszarze ochrony zdrowia, w którym kluczowym zagadnieniem staje się sposób wykorzystania pozyskiwanych dzięki cyfrowej diagnostyce, gigantycznych zasobów cyfrowych informacji o życiu każdego z nas.

Wykorzystanie tych informacji dla samodzielności w trosce o zdrowie własne i osób bliskich wymaga uzupełnienia dominującej w gospodarce opartej na kapitale zasady centralnego zarządzania rozwojem wiedzy medycznej o pomocnicze wsparcie dla zasady solidarnego rozwoju wiedzy medycznej. Bez takiego wzmocnienia, powiązanie gospodarowania opartego na wiedzy z ustrojem centralnego zarządzania wiedzą, zagrażać będzie wykorzystaniem cyfrowych zasobów danych medycznych do centralnego sterowania naszym życiem.

Można przewidywać, że dla rozwoju indywidualnych kompetencji, kluczowymi instytucjami infrastruktury systemu ochrony zdrowia stawać się będą Otwarte laboratoria kontroli zdrowia. Instytucje te dostarczać będą usługi diagnostyczne i edukacyjne wykorzystujące narzędzia i technologie cyfrowej diagnostyki, odpowiednio do standardów okresowych przeglądów zdrowia.

Powstanie takich lokalnych instytucji pozwoli na określenie pomocniczego wspierania postaw samodzielności społeczeństwa w trosce o zdrowie własne i swoich bliskich, jako celu samorządowych programów profilaktyki chorób. Pozwoli też na zintegrowanie różnych usług profilaktyki medycznej (chorób) takich jak medycyna szkolna, medycyna pracy, medycyna sportowa, medycyna środowiskowa, odpowiednio do praktyk domowej edukacji medycznej.

Należy się spodziewać, że w trakcie postulowanych badań nad funkcjami, procedurami i użytecznością otwartych laboratoriów kontroli zdrowia, nastąpi przegląd doświadczeń w organizacji profilaktyki chorób krajów o najbardziej zaawansowanych technologiach medycznych. Co pozwoli na uzupełniające rozpoznanie znaczenia zasad współpłatności świadczeń oraz konkurencji ubezpieczeń, dla efektywności cyfrowo humanizowanych systemów ochrony zdrowia.

(...)

Andrzej Madej, Kraków.

 

 
141 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: internet ludzi, samokształcenie w rodzinie, solidarny rozwój wiedzy, narodowa samorządność edukacyjna, elektroniczne usługi publiczne.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…