Społeczeństwo InwestorówTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi szukaj 
Polska2021.01.24 07:30 01.25 06:56

Wiarygodność głosowania

   
 

Cyfrowa humanizacja demokracji wprowadzi wiarygodność procedur glosowania.


 

Od powietrza, wody, ognia i wojny ...

Ponad czterdzieści lat przyglądam się z bliska skutkom cyfrowej modernizacji gospodarowania. Gospodarowania coraz szerzej zastępującego kapitał pracą, dzięki poszerzeniu zasobów, czasu i przestrzeni.

Wnikający z logiki tego procesu sens oparcia polityk rozwojowych naszej wspólnoty na solidarnym rozwoju wiedzy zestawiłem w kilku grudniowych Petycjach . Oczekując podjęcia prac badawczych stosownych dla ochrony konstytucyjnych wartości oraz wprowadzenia do rządowej strategii nowych paradygmatów i priorytetów rozwoju.

Splotem okoliczności Petycje te trafiły okres nadzwyczajnych ograniczeń we wszystkich wymiarach społecznej i gospodarczej aktywności. Okres ochrony przed morowym powietrzem mechanizmami ekonomii wojennej.

Ekonomii za nic mającej swobodę, efektywność czy stabilność gospodarowania. Ekonomii w której jeżeli własność, wolność lub solidarność utrudniają centralne zarządzanie, to tym gorzej dla własności, wolności lub solidarności.

Wiarygodność dzięki cyfrowej technologii

Kończąc przegląd zagrożeń dla wolności (Wolność gore) wskazałem sens społecznych rekomendacji cyfrowej humanizacji demokracji. Odpowiednio do już zgłoszonych rekomendacji standardów, instytucji i instrumentów cyfrowej humanizacji gospodarowania.

Przedstawiony na rys. 1. Model ideowy systemu wiarygodnego głosowania łączy możliwości scyfryzowania informacji i społecznej kontroli. Procedury samego głosowania przewidują dwie formy złożenia głosu w formie elektronicznej i papierowej. Z tym że głos składany przez osobę głosująca w formie papierowej zamieniany jest z zapisu analogowego na zapis cyfrowy i również wprowadzany jest do urny wyborczej (Elektroniczna urna) w formie elektronicznej.

Rys. 1. Model ideowy systemu wiarygodnego głosowania. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Tak zestawiane głosy w Elektronicznej urnie przygotowane są do przeprowadzenia procesu zliczania a potem procesu raportowania. Którego zasadniczym celem jest przedstawienie rezultatów glosowania do Fazy kontroli głosów i do późniejszego ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą.

Dlatego zasada wiarygodności tego modelu wprowadza trzecią Fazę kontroli głosów. Fazę w której otwarte publicznie będą raporty zestawiające konkretne głosy oddane dla danego kandydata (w głosowaniach wyborczych) albo zestawiających konkretne odpowiedzi na pytanie (w głosowaniach referendalnych), dla każdej z obwodowych komisji wyborczych.

Cyfrowy mechanizm rejestrowania zaszyfrowanych głosów w bazie danych (w Elektronicznej urnie), przewiduje zatem identyfikację przebiegu wszystkich etapów Fazy kwalifikowania głosów. Dzięki zachowaniu kopii zaszyfrowanego głosu, w Fazie kontroli głosów każdy z głosujących może samodzielnie przeprowadzić jego kontrolę.

Na pomoc ginącej wolności ...

Wprawdzie przedstawiona procedura glosowania (Strefa administracyjnej obsługi głosowania) pozwala każdemu wyborcy na samodzielną kontrolę poprawności zakwalifikowania jego głosu, tym niemniej warto przewidzieć również społeczne wsparcie dla prowadzenia tej kontroli (Strefa kuratoryjnej kontroli głosowania). Propozycja szerszego modelu wynika z obawy, że przynajmniej w pierwszych latach wprowadzania nowych procedur, błędy będą częste a wyjaśnianie ich przyczyn kłopotliwe.

Wprowadzenie instytucji Obywatelskiego Kuratora Glosowania powinno ułatwić ich wyjaśnianie. I utrudnić wykorzystywanie takich sytuacji do demoralizującego naszą kulturę życia publicznego napinania spirali podejrzeń i oskarżeń. Na co zwracałem uwagę w trakcie pierwszej politycznej próby wprowadzenia w Polsce zdalnego głosowania (Kontrolujmy zdalne głosowanie).

Dodatkowo taka instytucja społecznej kontroli wiarygodności głosowania, może się stawać źródłem pracy dobroczynnej dla wsparcia politycznej aktywność osób nie korzystających na co dzień z cyfrowych technologii. Potrzebnej szczególnie w relacjach pierwszego i trzeciego pokolenia.

Potwierdzając humanistyczne pożytki cyfrowego otwierania się nowych potrzeb. I znaczenie narodowych instytucji dla wolności.

-------

Na wprowadzającym obrazku Kalina Jędrusik woła w Kabarecie Starszych Panów o pomoc dla ginącej miłości . https://www.youtube.com/watch?v=YQIGOTPsNJE

 

 
430 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Demokracja, głosowanie.
Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania 
interesariusz, 2021.01.25 o 13:14
To, co Pan robi, to lansuje nowomowę w tak uporczywy sposób, że pana notek nie chce się czytać ludziom używającym normalnego języka polskiego, bez względu na to, jak ciekawe idee przedstawiają. (i jak widziałem, nie tylko ja mam taką opinię o pana tekstach).

Mnie nie uczono na lekcjach historii o parowej humanizacji demokracji, czy o wcześniejszej żelaznej humanizacji monarchii, albo cynowej modernizacji gospodarowania. Używano całkiem innych sformułowań. DLACZEGO BYŁY ONE ZŁE?

Jeśli natomiast chodzi o coraz powszechniejsze stosowanie i używanie komputerów (teraz każdy odbiornik TV jest komputerem, telefon też), to raczej następuje ODHUMANIZOWANIE życia.

Język polski, całkiem niezły sposób komunikacji, jest przez takich ludzi jak Pan degenerowany (coraz mniej skuteczny do celów porozumienia się) nowomową, a przez innych językiem angielskim.

Właśnie wczoraj widziałem, jak nastolatka, inteligentna, wykształcona w dzisiejszym pojęciu na wysokie stanowiska, bo znająca języki obce, usiłowała napisać dla babci leżącej w szpitalu instrukcję używania kubka "niekapka". I nie dała rady, bowiem nie wiedziała, jak się po polsku nazywają fragmenty owego kubka.

To jest wynik kształcenia zgodnego z duchem pana tekstów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.25 o 21:54
Co jakiś czas wpisuje Pan pod moimi tekstami te same zarzuty o ich nieporadność.

Proszę ich nie czytać i nie komentować.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania 
interesariusz, 2021.01.28 o 12:13
Niestety, tak się nie da, po prostu Pana ignorować, bowiem miesza Pan ludziom w głowach, i tym samym degraduje środowisko, w jakim żyję.

To może proszę nie publikować, tylko pisać sobie do szuflady.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.28 o 12:43
Pana uwagi traktuję jako infantylne w treści i impertynenckie w formie.
Ale to problem Pana czytelników.

Natomiast proszę mi nie dyktować co i gdzie ja mogę publikować.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania 
interesariusz, 2021.01.28 o 14:42
Najwyraźniej nie zdaje Pan sobie sprawy z tego, że nie żyje Pan sam.

Może i zachowuję się impertynencko, ale pana nowomowa zasługuje na publiczne potępienie. W istocie zajmuje się Pan niszczeniem języka polskiego, czyli jednej z głównych ostoi polskości, i nie ma znaczenia, czy intencjonalnie, czy tylko z arogancji i pychy.

Zarzut infantylności puszczam mimo uszu, bowiem zapewne różnimy się w poglądach na temat zarówno semantyki tego słowa, jak i przede wszystkim jego funkcji wartościującej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.29 o 07:52
Ten tekst proponuje zasadniczą zmianę systemu głosowania. Zasadniczą bo pokazuje model, w którym dzięki cyfryzacji każdy z nas może skontrolować jak został zaliczony jego głos w trakcie wyborów.
To kluczowa sprawa dla demokracji a zatem i dla wolności. A Pan się czepia że użyłem jakiegoś nowego zestawienia słów ?

Zachowuje się Pan jak płatny troll.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania 
interesariusz, 2021.01.29 o 16:35
Szanowny Panie,
dla korzyści wynikającej ze sprawdzenia nie ma żadnego znaczenia, czy komputery są cyfrowe, literowe, czy analogowe, jak również nie ma znaczenia, czy w ogóle do sprawdzenia są wykorzystywane komputery, czy przysłowiowi Chińczycy.

Jedno jest pewne, nie opisał Pan zasadniczej sprawy, tj. sposobu zapewnienia wiarygodności sprawdzenia.

Zwracam Panu również uwagę, że zajmuje się Pan "wiarygodnością liczenia głosów", a nie "wiarygodnością głosowania", bo to całkiem inny temat.

Życzę większej precyzji w wysławianiu się, no i oczywiście zrezygnowania z niezrozumiałej nowomowy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.29 o 22:47
Pisze Pan:
"Jedno jest pewne, nie opisał Pan zasadniczej sprawy, tj. sposobu zapewnienia wiarygodności sprawdzenia."

Faktycznie nie opisałem, bo to by wymagało wprowadzenia nowych terminów i bardzo skomplikowało by tekst. Dlatego grafikę "Systemu Wiarygodnego Głosowania" nazwałem "Modelem ideowym" zatrzymując prezentację "Modelu funkcjonalnego SWG" na przyszłość.

Co do określenia systemu to (domyślna) propozycja "System wiarygodnego liczenia głosów" nie obejmuje treściowo fazy składania głosów i decyzji stanowiących o ogłoszeniu wyniku. Uważam, że jest zbyt wąska.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania 
interesariusz, 2021.01.31 o 11:52
Widzi Pan, w języku potocznym w "liczenie głosów" może wchodzić zarówno samo liczenie, jak i całe głosowanie, np. podniesienie ręki.

Jak by Pan miał dobrą wolę, to by Pan starał się zrozumieć, albo przyjąć np. wiarygodny system składania i liczenia głosów.

Zwracam uwagę, iż przymiotnik wiarygodny odnosi się do systemu.

Natomiast w mowie potocznej "wiarygodne głosownie" jest terminem daleko szerszym niż w pana zamierzeniach, i odnosi się do zgodności wyniku głosowania z wolą wynikającą z wiedzy.

Jeśli Pan nie kojarzy, to najpierw proszę sobie przypomnieć np. zasadę ustalania rynkowej ceny nieruchomości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 12:33
Jak zaznaczyłem ten tekst jest kontynuacją wcześniejszego tekstu Wolność gore, oba dotyczą demokracji jako kluczowej dla Polaków wartości ustroju politycznego. W tym wcześniejszym tekście przywołałem systematykę pięciu warunków demokracji przedstawioną przez Rafała Ziemkiewicza.

Pierwszym z jego warunków jest "Jedność". Napisałem: "Warunkiem tym warto objąć nie tylko wymiar poczucia wspólnoty jako podstawy politycznego współdziałania (Jedność wartości), ale również wymiar poczucia rzetelności procedur wyborczych (Jedność procedur)."

Ten tekst i model "Systemu wiarygodnego głosowania" jest o "Jedności procedur". Tylko. Składanie głosów to pierwsza faza organizacji procesu głosowania (cyfrowe podnoszenie ręki), liczenie głosów to druga faza.

Jakby nie problem z "cyfrowe" i "tajne" to wszystko byłoby proste.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 13:00
Szanowny Panie,

z Pana wypowiedzi wynika, że prowadzi Pan jakąś własną wendetę przeciwko Panu Andrzejowi, przez co Pana wypowiedzi mało mają wspólnego z troską o język. Poza tym język jest po to żeby wyrażać myśl. Zgadzam się, że używane przez Pana Andrzeja terminy mogą wydawać się trudne, ale z tego co widzę, stara się on te terminy tłumaczyć. To nie jest nowomowa w stylu orwellowskim. Gdyby Pan był życzliwy pomysłom Pana Andrzeja nie czepiałby się Pan języka tylko pytał o konkrety.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Niezrozumiałość nowomowy Re: Wiarygodność głosowania 
interesariusz, 2021.01.31 o 11:42
Szanowny Panie,
o stylu wypowiedzi Pana Andrzeja ja się wyrażam bardzo oględnie, w porównaniu z innymi krytykantami.

Był czas, gdy nawet podesłałem Panu Andrzejowi jego tekst przetłumaczony na ludzki język.

Pan Andrzej upiera się przy swojej nowomowie bowiem brzmi ona bardziej "naukowo", jest mniej zrozumiała i trudniej wychwycić błędy logiczne i merytoryczne. Ponadto autor zawsze może się wykręcić stwierdzeniem, że on użył danego terminu w innym znaczeniu.

Tak robią wszyscy nasi naukawcy po uczelniach, wygłaszający kompilacje wyczytanych w zachodnich pismach doniesień. Każdy chce przekonać do niesłychanej mądrości swojej wypowiedzi, której nikt tak naprawdę nie tylko nie rozumie, ale i nie ma zamiaru zrozumieć, bo po co?

Podobnie ja, nie będę rozwiązywał językowego rebusu, o czym tym razem pisze Pan Andrzej.

Jeśli chce trafić do takich ludzi jak ja, niech pisze po ludzku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.26 o 18:21
//Gospodarowania coraz szerzej zastępującego kapitał pracą, //

Według terminologii ekonomicznej, praca człowieka też jest kapitałem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.26 o 18:26
Rożne są terminologie w ekonomii.

Konkretnie w bilansach podmiotów gospodarczych jest miejsce w pasywach na zestawianie posiadanych kapitałów, ale nie ma miejsca na wpisywanie pracy. Podobnie w bilansach gospodarstw domowych.

I takiej perspektywy się trzymajmy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.26 o 20:43
A co to jest praca człowieka w ekonomii? To jest koszt zatrudnienia, czyli płace, to właśnie się wpisuje w bilansie przedsiębiorstwa. Może być w aktywach również. Jest to ilość godzin pracy X stawka godzinowa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.26 o 20:56
Pisze Pani o tylko pracy komercyjnej.
Cyfryzacja ułatwia zastępowalność pracy komercyjnej pracą dobroczynną.
To przewrót, którego nie ogarnia refleksją dotychczasowa ekonomia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.26 o 22:17
//zastępowalność pracy komercyjnej pracą dobroczynną.//
Czy praca dobroczynna nie jest policzalna, tj. czy nie ma wartości wyrażonej pieniężnie?

Jeżeli praca dobroczynna nie może być wyrażona cenowo, to zdanie poniżej tym bardziej nie ma sensu.

//Gospodarowania coraz szerzej zastępującego kapitał pracą, dzięki poszerzeniu zasobów, czasu i przestrzeni.//

Kapitał ma wartość i jest zastępowny pracą, która nie ma wartości cenowej!.
Czyli co, kapitał jest zastępowany czymś bezwartościowym?

Cyfryzacja nie wnosi żadnej rewolucji w ekonomii. Wręcz przeciwnie, komercyjność nabiera nowego znaczenia. Proszę zapytać Zuckerberg'a ;)

Proszę podać przykład pracy dobroczynnej!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.27 o 08:44
Kapitał to zasób do rozporządzania przez człowieka.
Praca to wysiłek człowieka.
Jeżeli ludzie są wolni to praca nie jest zasobem.
Traktowanie pracy jako zasobu to zniewolenie.

Polska w której racją istnienia powinna być wolność i równość, nie powinna traktować pracy jako kapitału.
Co szczególnie ważne, gdy dzięki powszechnemu i sprawiedliwemu dostępowi do nowoczesnych technologii, to praca staje się najważniejszym źródłem dobrostanu społecznego.
W tym praca dobroczynna, wykonywana nie dla pieniędzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.27 o 16:24
Opowiem taki dowcip:

W prywatnym gabinecie dentystycznym po zabiegu pacjent dostaje sążnisty rachunek. Zaskoczony patrzy na dentystę. "Co jest panie doktorze?"

Dentysta odpowiada: "Ja panie długo się uczyłem, opłacałem studia, mieszkanie,a teraz wynająłem pomieszczenie na gabinet,kupiłem te wszystkie urządzenia, mam też rodzinę, którą muszę utrzymać, to wszystko kosztuje"

" I ja sam jeden mam za to zapłacić? " dziwi się pacjent.
Jednak ten dentysta nie mógł pracować dobroczynnie.

Pan też je, mieszka i za to wszystko musi płacić. To jest niestety przymus,
bo nie może Pan zaprzestać ponoszenia kosztów. A tym samym rodzi się konieczność pozyskania dochodów.Jeżeli ma Pan możliwość bycia "rentierem"
czyli żyje z dochodów uprzednio zgromadzonego kapitału, to jest to wartość pracy poniesionej uprzednio.

Wszystko zaczyna się od pracy. Praca jest początkiem każdej wartości. Dostępne technologie, też są wynikiem pracy i kosztują.

Dobroczynność, jest innym słowem, dla terminu "na czyiś koszt".

//W tym praca dobroczynna, wykonywana nie dla pieniędzy.//

Człowiek, który wykonuje jakąś pracę 'dobroczynnie", czyli nie bierze za nią pieniędzy, jest utrzymywany przez kogoś. Ktoś opłaca jego wyżywienie, mieszkanie, ubranie, itp.

Jestem ciekawa jak Pan widzi pojęcie dobroczynności. Z czego żyje Pański dobroczyńcz?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.27 o 18:10
Pisze Pani:
" Człowiek, który wykonuje jakąś pracę 'dobroczynnie", czyli nie bierze za nią pieniędzy, jest utrzymywany przez kogoś. Ktoś opłaca jego wyżywienie, mieszkanie, ubranie, itp. "
Na tej samej zasadzie "ktoś coś za nas opłaca", gdy nie wykonujemy żadnej pracy tylko oglądamy telewizor. Bo już zainwestowaliśmy w "komfort czasu zawodowej bezczynności".

Ale, jeżeli w tym czasie pomożemy wnukowi w zrozumieniu praw fizyki i dzięki temu rodzice nie będą płacić za dodatkowe lekcje, to mamy podniesienie dobrostanu bez ponoszenia (przez nich) kosztu pracy komercyjnej.
Będzie inwestycja trudem pracy dobroczynnej (dziadków) powodowanych solidarnością międzypokoleniową.

Dla takiej praktyki pożytkowania coraz większego (zmiany demograficzne) zasobu czasu wolnego pokolenia nie uczestniczącego w trudzie rywalizacji pracy komercyjnej (zawodowej), instytucje kultury i polityki społeczne powinny mieć ofertę subsydiarnego wsparcia. Ponieważ oferta ta będzie miała w większości komponent cyfrowy, cały proces nazywam "cyfrową humanizacją gospodarowania".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.27 o 19:09
;) Teraz rozumiem. Pan uważa, że dziadek, który pracował całe życie, nie powinien się na starość "byczyć" przed telewizorem, tylko uczyć wnuka fizyki i rodzice oszczędzą bo nie trzeba korepetytora. Rozumiem. I Pan pisze, że ta praca jest dobroczynna? A ile kosztują korepetycje? Ta suma w kieszeni jest właśnie ceną dobroczynności.

Z drugiej strony jak dziadek zaniemoże, to znajdzie się w domu "spokojnej starości", bo wnuk nie będzie miał czasu na "dobroczynność". ;)Jak Pan to odnotuje w analizie? Chyba już jako "antydobroczynność","antyhumanizacja" bo takie wypadki też bywają.

//instytucje kultury i polityki społeczne powinny mieć ofertę subsydiarnego wsparcia.// O! A skąd te instytucje wezmą środki na to "wsparcie"? Z podatkow? Dobrowolnych?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.27 o 21:13
Ogólnie:
Uważam, że jeżeli coraz więcej dziadków (przemiany demograficzne), będzie się chciało coraz dłużej byczyć (przemiany w ochronie zdrowia), to skończy się powszechną eutanazją. "Polityki senioralne" rozwijane na bogato w ramach "Ekonomii społecznej" oceniam jako wstęp do uregulowania eutanazji. Dlatego szukam alternatywy w solidarności międzypokoleniowej dla wolności i rozwoju.

Konkretnie pisze Pani:
"Ta suma w kieszeni jest właśnie ceną dobroczynności."
Ja bym napisała że ta suma jest "wartością dobroczynności". I faktycznie ekonomiści powinni umieć ją określić ilościowo, możliwe że w pieniądzu. Stąd Społeczeństwo Inwestorów.

Zostawmy póki co domy spokojnej starości i systemy podatkowe na infrastrukturę gospodarczą, bo to nieco komplikuje i tak trudny problem zmiany podejścia do pracy.
Uważam, że ekonomia nie powinna traktować pracy jako kapitału tylko jako cnotę. Podobnie jak cnotami są Roztropność, Umiarkowanie, Męstwo i Sprawiedliwość. "Pracodzielność" powinna zostać uznana z piątą cnotę kardynalną Cywilizacji Łacińskiej.
Co genialnie powiedział w 1976 roku ksiądz Czesław Bartnik (zmarły w Lublinie w czerwcu 2020).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.27 o 21:38
//ekonomia nie powinna traktować pracy jako kapitału tylko jako cnotę//
Zdaje się, że Pan nie rozumie czym jest praca.

Praca jest podstawą materialnego dobrobytu. Aby coś zaistniało fizycznie, to musi być włożona w to praca. Rolnik uprawia ziemię aby była żywność, budowle powskają skutkiem pracy fachowców w tej dziedzinie, postęp techniczny i technologiczny jest wynikiem włożonej pracy, nawet kultura materialna istnieje dzięki pracy. Sienkiewicz pisał trylogię i na bieżąco ją drukowano w odcinkach,a to był jego sposób na utrzymanie.

Owszem, cnoty mogą być w pracy pomocne, ale pracy nie zastapią.

I nie oszukujmy się. Człowiek musi pracować i nie wszystkich jest stać na dobroczynność. Często dziadek podejmuje dorywczą pracę aby dorobić do emerytury, aby się utrzymać lub kupić lekarstwa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.27 o 22:45
"Zdaje się, że Pan nie rozumie czym jest praca."

Jestem pewien, że mogą być różne rozumienia pracy.
I to że ona trudem, nie znaczy że nie jest też wyrazem wolności.
Co wskazywał papież Jan Paweł m.inn. w Krakowie Nowej Hucie 9.6.1979 roku.
I co jest nauką coraz bardziej praktyczną, dla tych co chcą uniknąć życia w totalnym zniewoleniu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.27 o 23:11
Człowiek ma instynkt życia. Aby trwał rodzaj ludzki, ludzie muszą pracować. Muszą. To jest konieczność wynikająca z prawa natury.

Mnie specjalnie nie przeszkadza fakt, tego że praca jest warunkiem naszego trwania. Mnie tylko przeszkadza, że niektórzy przyswajają owoce cudzej pracy. Może to wystąpić w różnej formie, nawet można to też nazwać, "dobroczynnością".

//Jestem pewien, że mogą być różne rozumienia pracy.
I to że ona trudem, nie znaczy że nie jest też wyrazem wolności.// To zależy jak kto interpretuje wolność. Więźień nawet pracując ciągle jest więźniem.

Oczywiście współcześnie kiedy są okoliczności braku miejsc pracy, praca i możliwość zarobku bywają "wyrazem wolności".Przeciwieństwem jest nędza, która jest właśnie zniewoleniem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.27 o 23:28
Z Pani komentarza:
//Jestem pewien, że mogą być różne rozumienia pracy.
I to że ona trudem, nie znaczy że nie jest też wyrazem wolności.// To zależy jak kto interpretuje wolność. Więzień nawet pracując ciągle jest więźniem.

Janowi Pawłowi II który mówił o trudzie pracy zestawiając go z Krzyżem niesionym na Golgotę, chodziło o przyjęcie ciężaru grzechu.

Moim zdaniem więzień może pozostać człowiekiem wolnym.
Nawet nędzny więzień.

Ale to już bardzo, bardzo daleko od wiarygodności głosowania.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.27 o 23:48
Pańskie interpretacje sięgają do filozofii, do duchowości i wiary, a moja jest czystą biologią.
Człowieka stać na duchowość i filozofię tylko wtedy, kiedy ma pełny żołądek. A kiedy jest głodny, to jest zdolny do bardzo bezbożnych czynów. W czlowieku siedzi jeszcze zwierzę, a w obronie własnego życia, czy życia potomstwa, zwierze może zabić, człowiek też.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.28 o 00:26
Jestem katolikiem i moje motywacje mają też wymiar metafizyczny. Stąd pracę traktuję jako wyraz godności a nie zniewolenia.
Uważam, że refleksja ekonomiczna powinna obejmować taką motywację podejmowania trudu i ryzyk praco-dawania.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.28 o 05:04
To już Pańska sprawa, kiedy Pan wiarą uzupełnia niedostatki wynikające z empiri tylko po to aby udowodnić założoną tezę. Problem w tym, że nie może Pan narzekać, kiedy tak przedstawione tezy nie znajdą uznania u odbiorców.

//Stąd pracę traktuję jako wyraz godności a nie zniewolenia.//

Praca nie jest ani godnością, ani zniewolenuiem. Praca jest obowiązkiem człowieka w celu zachowaniu ludzkiego gatunku na Ziemi.

"Bądźcie urodzajni, rozmnażajcie się i czyńcie ziemię sobie poddaną"

A skoro jest to obowiązek, to on obowiązuje wszystkich ludzi:dziadków i wnuczków. To nie jest żadna dobroczynność która wiąze ludzi, to jest obowiązek ludzi względem siebie. Praca ma wartość, jest użyteczna, czyli przydatna. Praca, która nie ma wartości jest zwyczajnie nieprzydatna.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.28 o 05:24
Nie uważam że to ja musze uzupełniać niedostatki empirii, traktując pracę nie jako kapitał tylko jako potencjał podmiotu gospodarującego.

To wynika z różnicy kategorii w zapisach bilansu majątku i rachunku wyników.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.28 o 16:02
//traktując pracę nie jako kapitał tylko jako potencjał podmiotu gospodarującego//

A czym jest praca ciągła w zakładzie produkcyjnym i ROSNĄCY - ZAPŁACONY, lub NIE FUNDUSZ PŁAC?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.28 o 18:59
Koszty płac są elementem Rachunku wyników, kapitały elementami bilansu majątku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.28 o 18:58
Koszty płac są elementem Rachunku wyników, kapitały elementami bilansu majątku. To inne dokumenty opisu / sprawozdania podmiotu gospodarczego.
Proszę nie zarzucać mi oderwania od rzeczywistości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.28 o 20:31
Ekonomia Klasyczna.

C+ V + M = P

C- kapitał stały (maszyny, budynki, materiały)
V- kapitał zmienny, siła robocza, czyli płace.
M- kapitał nowowytworzony, inaczej zysk.
P - wartość całkowita.

nie ma czegoś takiego jak "bilans majątku". Może być tylko okresowa inwentaryzacja, w której liczy się to co firma w danym momencie posiada. A w tym przypadku oprócz maszyn, liczona jest produkcja w toku, materiały itp. .

Co do wartości maszyn, to one ulegają zużyciu i wartość jest pomniejszana za pomocą odpisów amortyzacji. Ta wartość jest wliczana właśnie w koszty produkcji. Stąd "kapitałowy bilans" się nie zbilansuje.

Mogę Panu tylko zarzucić brak podstaw wiedzy ekonomicznej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.28 o 21:37
Napisałem na początku:

"Andrzej.Madej, 2021.01.26 o 18:26
Rożne są terminologie w ekonomii.

Konkretnie w bilansach podmiotów gospodarczych jest miejsce w pasywach na zestawianie posiadanych kapitałów, ale nie ma miejsca na wpisywanie pracy. Podobnie w bilansach gospodarstw domowych. "

I tego będę się trzymał.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.28 o 23:00
Tu nie chodzi o terminologię, a o rozumienie tego co się pisze.

//w bilansach podmiotów gospodarczych jest miejsce w pasywach//

Bilans musi mieć dwie strony, aby można było je właśnie zbilansować. Jeżeli coś jest w pasywach, to jest tylko jedna strona, więc z czym się te "pasywa" bilansują?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.29 o 05:40
W aktywach są różne zasoby jak środki trwałe czy środki pieniężne mogące finansować przyszłe wydatki. Na przykład wskazywane przez Panią płace czy prąd. I taki układ Aktywa-Pasywa jest rzeczywiście sprawozdaniem z ptw. tu i teraz możliwości podmiotu gospodarczego.

Spojrzenie rozwojowe (z kalkulacją zysków i strat) tego podmiotu wychodzi z tego wewnętrznego układu możliwości i musi się odwoływać do sposobu pozyskiwania zasobów dla jego równowagi czy przewag. I tu w otoczeniu mamy oszczędności do powiększania kapitału (pasywów) i za tym środków pieniężnych (Aktywów) lub innowacje produktywności pracy oparte na wiedzy i kreatywności (to jest w głowie przedsiębiorcy a nie w bilansie).

Pisząc że dynamika rozwoju gospodarki przestaje się opierać na kapitale z zaczyna na pracy (wiedzy), jestem na tym poziomie poszukiwania potencjałów rozwoju.

Proszę przy tym zwrócić uwagę, że tzw. "oszczędności" wprowadzane do gospodarki, przestają zależeć od makro bilansów a zaczynają zależeć od szybkości pracy maszyn drukujących dolary czy złotówki.
Ile ma to wspólnego z Ekonomią Klasyczną ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów. 
Anna PK., 2021.01.29 o 06:22
Pan tak miesza wszystko, że nie mam ochoty więcej tłumaczyć, czy prostować.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Człowiek jest niewolnikiem własnych instynktów.   
Andrzej.Madej, 2021.01.29 o 06:51
To nie ja mieszam, tylko cyfrowa rewolucja zmienia zastępowalność pracy dobroczynnej i pracy komercyjnej. Pani zdaniem każda praca da się wycenić jako kapitał ja uważam że nie każda i że ma to coraz większe znaczenie dla dobrobytu.

I tu w rozumieniu pracy, jest moim zdaniem początek różnic w znaczeniu refleksji ekonomicznych i wynikających z tych różnic zestawów wartości i pojęć (doktryn).
Pani zdaniem takich różnic być nie powinno i faktycznie nie warto nam dalej tego dyskutować.

Bo też i moja notka nie jest o ekonomii, tylko o polityce.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 13:26
Co do "dobroczynności";

Myślę, że Panu Andrzejowy chodziło o to, że praca jest pojęciem określającym nie tylko czynność sprzedawaną w jednostkach organizacjom (firmom, państwu itd.) ale chodzi o każdą czynność, która służy rozwojowi człowieka. A skoro tak, to jest ona nie tylko użyteczna, ale i dobra. Oczywiście praca może też realizować zło, wtedy nie będzie służyła rozwojowi człowieka, ale będzie go uwsteczniać. W tym sensie należy rozumieć pracę jako dobroczynność. Praca pracownika dla przedsiębiorcy jest też, choć pewnie nie w każdym przypadku, ale co do zasady, dobroczynnością, za której to pracy jednostki, ten przedsiębiorca płaci. Ale jest też praca dobroczynna, która służy drugiemu człowieka i nikt za nią nie płaci, nikt jej NIE WYCENIA! To praca, którą człowiek nie tyle się dzieli, co raczej obdarowuje innego człowieka. Np. praca dziadka dla wnuczka. Tu nie ma żadnej kalkulacji. Gadanie o jakiejś wycenie tej pracy to bzdury! Jeśli instytucje państwowe miałyby wspierać taką pracę to dlatego, że taka praca realizuje wartości stanowiące o dobru całego społeczeństwa. I to, wydaje mi się ma na myśli Pan Andrzej.

Niestety dzisiejsza logika myślenia polityków, ekonomistów i użytecznych idiotów jest logiką PKB. Tzn. wywalmy całą pracę z domu na rynek bo tylko wtedy kiedy ktoś za nią zapłaci staniemy się bogatsi. Wszystko co stworzymy w domu bez konieczności rynku jest złe bo nie mieści się nam w statystykach tzw. dobrobytu materialnego. Na tym forum Państwo też weszliście w polemikę o wycenie pracy dobroczynnej wykonywanej w domu. Po co? Czy tylko to, co ma cenę wymaga wsparcia?

Pan Andrzej chce zaprząc współczesną technologię informacyjno-komunikacyjną do tego aby służyła dobroczynności realizowanej w domu. Co w tym złego? Nic. Myślę, że warto to przemyśleć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 12:52
Zarzuca Pani Panu Andrzejowi, że źle operuje słowem praca, ale to, z całym szacunkiem, Pani jest w błędzie.

Po pierwsze, w samej ekonomii słowo "kapitał" jest skrótem. Dokładnie chodzi o "dobro kapitałowe". "Kapitał" jest pojęciem finansowym. Dobro kapitałowe, to dobro, które człowiek wytwarza po to aby móc sprawniej wytwarzać inne dobra. Używa on do ich wytworzenia pracy, ziemi i dóbr kapitałowych.

Po drugie praca, to czynność wykonywana przez człowieka, która ma służyć takiemu przekształceniu rzeczywistości, aby była ona dla człowieka nie tylko użyteczna, ale i dobra w sensie ontologicznym. Stąd praca jest i powinna być zawsze "dobroczynna". Praca może być też "złoczynna", kiedy człowiek zostaje zmuszony lub sam podejmuje się czynności użytecznych ale złych. Wtedy jednak powinnyśmy mówić o Anty-pracy. Np. praca w nazistowskich obozach pracy była użyteczna, ale nie realizowała żadnego dobra, tylko samo zło.

Po trzecie, praca jest czynnością osoby. Jest więc ona nieodłączna od człowieka a to oznacza, że nie może stanowić aktywa firmy w takim samym sensie w jakim stanowią je dobra kapitałowe. Chyba, że legalizujemy niewolnictwo i pozwalamy sprzedawać i kupować ludzi. Wtedy wpiszemy sobie takiego pracownika do środków trwałych. Jak na razie w naszej kulturze byłaby to patologia. Firmy kupują konkretne jednostki usług od pracowników, a nie pracowników!

Po czwarte, wracając do dóbr kapitałowych. To nie są czynniki istniejące samoczynnie. Aby mógł się zrealizować tkwiący w nich potencjał potrzebna jest nie tylko praca ale i inne czynniki produkcji, a także kontekst. Stąd nie każda rzecz jest dobrem kapitałowym. Fortepian na strychu, w którym mieszkają myszy nie jest dobrem kapitałowym. Ale fortepian, na którym gram każdego wieczora umilając gościom posiłek w moje restauracji jest dobrem kapitałowym. Żeby jednak zrealizował się jego potencjał konieczny jest ktoś, kto na nim umie grać, konieczny jest lokal gastronomiczny (kontekst) i potrzebni są klienci.

Po piąte, już nie mogę słuchać tych dyrdymałów o tym, że wartość rzeczy wyraża się w płaconej przez ludzi cenie. Cena to ilościowy stosunek wymiany jednego dobra na drugie i zmienia się pod wpływem ludzkich wartościowań, a nie wyraża wartość. Ludzie swoim życiem realizują różne wartości. Ceny to tylko skutki tych wartościowań. Poza tym cena może też służyć manipulacjom ludźmi, ale to już opowieść na inny wpis.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.30 o 15:24
Dziękuję za cenne wsparcie.

Zagadnienie wzrostu znaczenia pracy (w tym ukrytej w niej wiedzy) do znaczenia dóbr kapitałowych (wcześniej pisałem krócej "kapitału" ale odnosiłem to do struktury opisu podmiotu gospodarczego) dla podnoszenia dobrobytu wspólnoty (co wymiennie nazywam "dobrostanem społecznym"), wymaga chyba wprowadzenia nowego nurtu refleksji ekonomicznej. Jeden z moich znajomych określił ten nurt terminem "Ekonomii personalistycznej". W tym nowym nurcie uwaga badaczy powinna się skupiać na powiększaniu tego zakresu infrastruktury publicznej, która służy pracy dobroczynnej. Na takie rozwiązania uczeni EP powinni kierunkować polityki rozwoju.

Nie sądzę by takie postulaty dało się wyprowadzić z tzw. Ekonomii społecznej, która zapowiada ilościowe bilansowanie społecznych potencjałów pracy (tzw. kapitał ludzki). I ideologizuje znaczenie postawy "etyka w biznesie się opłaca".
Znakomicie realizowanej przez Jerzego Owsiaka, co pięknie przedstawił wczoraj Rafał Ziemkiewicz +www.youtube.com ).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.30 o 20:21
//Po trzecie, praca jest czynnością osoby. Jest więc ona nieodłączna od człowieka a to oznacza, że nie może stanowić aktywa firmy w takim samym sensie w jakim stanowią je dobra kapitałowe. Chyba, że legalizujemy niewolnictwo i pozwalamy sprzedawać i kupować ludzi.//

Praca w aktywach firmy występuje jako fundusze płac,nagrody,premie, itp. dla zatrudnionych pracowników. Tego typu informacje występują w stadium planowania, oraaz we wszystkich bilansach okresowych, a także w kalkulacjach cenowych kosztów produkcji.

Człowiek nie jest przedmiotem handlu, ale człowiek handluje swoją pracą. Praca jest towarem i jest przedmiotem handlu. Wie to każdy, kto podpisuje umowę o pracę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 21:54
Pragnę zauważyć, że wynagrodzenia są uwzględniane w rachunku zysków i strat. Przyczyniają się więc albo do zysku albo do straty a ten księgowany jest po stronie pasywów.

Aktywa to z kolei „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości”. Przedsiębiorca nie kontroluje pracownika a jedynie kupuje od niego usługę. Usługa nie jest zasobem.

Pani stawia równość między funduszem na wynagrodzenia a pracą. To absurd. To tak jakby powiedziała Pani, że pieniądze które ma Pani na kosmetyki to to samo co kosmetyki. W takim razie po co je Pani kupuje. Proszę pudrować się bilonem. Pieniądz to tylko środek wymiany nic więcej! Jako środek służy do zakupu usług pracy pracownika a nie samego pracownika! Praca jak bezosobowy zasób który można gromadzić, dzielić, nie istnieje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.30 o 22:14
W zapisach księgowych występują tylko wartości wyrażone w jednostkach pieniężnych. Tak samo w postaci pieniężnej jest zapisana zakupiona maszyna, albo koszt godzinowy pracy maszyny, koszt zużycia prądu, czy benzyny. Przedsiębiorstwo nie kupuje elektrowni, a kupuje prąd. Zatrudniany robotnik uzgadnia stawkę godzinową swojej pracy i potem dostaje wypłate w postaci pieniężnej.

To, że Pan tak sobie wyobraża i jakoś tak kombinuje, to wcale nie znaczy, że tak jest.

W cenie towaru jaki się kupuje jest wliczona wartość pieniężna pracy tak maszyn jak i ludzi.

A usługi to zupełnie inna sprawa, więc proszę tego nie mieszać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 22:51
Obok ksiąg finansowych, w których wszystkie pozycje są wyrażone w pieniądzu, przedsiębiorcy prowadzą różne ewidencje które nie maja charakteru pieniężnego. Żaden przedsiębiorca nie prowadzi swoje działalności pieniędzmi tylko za pomocą usług pracy i dóbr kapitałowych które za te pieniędze kupuje. A ta tak zwana wartość o której pani mówi ona się ciągle zmienia bo zmieniają się ceny. I właśnie dlatego prowadzone są księgi w ujęciu pieniężnym żeby była możliwa kalkulacja ekonomiczna, tylko że problem który Pani poruszyła pierwszym zdaniem nie tego dotyczy. Pani twierdzi ze praca jest kapitałem a to jest delikatnie mówiąc i z punktu widzenia księgowości i z punktu widzenia ekonomii bzdura.

Co do struktury ceny to zasadniczo składa się ze z kosztu krańcowego i narzutu. Ten koszt krańcowy owszem uwzględnia koszt pracy ale czy to świadczy o tym ze praca jest aktywem firmy??? Pani ma jakieś dziwne przeświadczenie ze w produkcie tkwi praca człowieka bo wydatek na usługę pracy ma znaczenie dla ceny produktu. Tam nic nie tkwi w tym produkcie poza materia z której jest zrobiony. Jak kupuje koparkę to kupuje koparkę i guzik mnie obchodzi czy tworzyły ja roboty czy ludzie. Kupuje koparkę bo ona jest mi potrzebna do realizacji moich celów, moich wartości a cena która płacę jest skutkiem moich negocjacji ze sprzedawcą. Cena która widzę w sklepie nie mówi mi nic o pracy użytej do produkcji tego dobra. Cena jest informacja dla mnie ile pieniędzy chce sprzedawca za towar. I ta cena staje się dla mnie jednym z kryteriów przy decyzji o zakupie towaru ale na pewno nic mi nie mówi o wartości czegokolwiek. Poza tym ceny jako narzędzia realizacji strategii różnie są kształtowane. Bywa ze ich poziom jest niższy od kosztu krańcowego.

Jak najmuje się do pracy to sprzedaje usługę przedsiębiorcy i to nie jest mój wymysł tylko fakt. To ze godzę się wykonać czynności zlecone i określone przez przedsiębiorcę nie oznacza ze staje się własnością firmy. Korzystam z jego zasobów ale sam jego zasobem nie jestem. Koparka z pracy się nie zwolni, pracownik tak. Koparka będzie eksploatowana do granic możliwości, a pracownik da z siebie tyle ile chce dać.

Gdyby nie było różnic między praca a dobrami kapitałowymi przedsiębiorcy nie dążyliby do automatyzacji i informatyzacji produkcji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.30 o 23:14
Człowiek mający kosztowne wykształcenie, a popłatny zawód jakim dysponuje, posiada kapitał. Jest to potencjalna wartość jego pracy jaką ma do dyapozycji.

Aby się porozumieć, trzeba używać uznanej i używanej terminologii.

"Kapitał ludzki jest to ogół zgromadzonych przez pracowników danej organizacji zasobów wiedzy fachowej, postaw, zdrowia, motywacji, zdolności, doświadczenia i umiejętności, które mają określoną wartość. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większych dochodów dla pracownika (właściciela kapitału ludzkiego) oraz organizacji, która korzysta z tego kapitału na określonych warunkach.

Kapitał ludzki wchodzi w skład kapitału intelektualnego danej organizacji. Często stosuje się te dwa pojęcia zamiennie. Wynika to z tego, że kapitał ludzki jest traktowany jako najbardziej istotny element kapitału intelektualnego.

Występuje jako zasób, który łączy w sobie kapitał, pracę i przedsiębiorczość. Kapitał ludzki rozumie się jako wiedzę, zdrowie i zdolności człowieka, które przyczyniają się do wzrostu jego zdolności produkcyjnej. Jest on formą kapitału, dlatego że jest źródłem obecnych i przyszłych dochodów lub przyszłego zadowolenia.


+mfiles.pl

Radzę to przeczytać i zapamiętać, może się to przydać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 23:40
Byłem ciekaw kiedy wreszcie użyje Pani tego pojęcia: kapitał ludzki. Teorie Beckera, Schultza itp ekonomistów neoklasycznych narobiły ludziom trochę wody w mózgu. Od jakiegoś czasu obserwuje inflacje kapitałów: kapitał moralny, kapitał społeczny itp. bzdety. Ale do rzeczy.

Z tej przekopiowanej def kapitału ludzkiego, która jest nieprecyzyjna, (ale cieszmy się z tego co mamy), wynika ze ta ludzka wiedza i umiejętności stanowią własność człowieka który je posiada. Kiedy on używa ich w procesie produkcji to sam decyduje o tym ile i jakiej wiedzy wykorzysta w procesie produkcji do którego sprzedał swoją prace. To zaś jest argumentem za tym ze ów pracownik zachowuje się są jak przedsiębiorca i tak właśnie powinien być postrzegany. Niestety nasze prawodawstwo dezawuuje ten fakt. Firma u której ten pracownik z tzw kapitałem ludzkim się najmuje nigdy tego kapitału nie przejmuje na własność. Wiedza i umiejętności to nieodłącznym elementem człowieka. Nawet jeśli firma gromadzi informacje o tym jak pracownik rozwiązał problem to nie znaczy ze ma na własność jego wiedzę. Żeby z tej wiedzy można było skorzystać inny pracownik musi siectego nauczyć i wtedy już ta wiedza staje się jego kapitałem. Ponieważ to pracownik jest jedynym właścicielem wiedzy firmy robią wszystko żeby zabezpieczyć się przed przenoszeniem wiedzy do konkurencji i same chętnie korzystają z przeszkolonych gdzie indziej pracowników żeby nie ponosić kosztów szkolenia. A wszystko dlatego ze przesiębiorcy wiedza ze ta wiedza i umiejętności nigdy nie będą ich tylko pracownika.

Pisze Pani ze kapitał intelektualny i ludzki to pojęcia zamienne bzdura. Nawet średniej klasy ekonomista wie ze to błąd.


Próby księgowania KL chociażby w Navigatorze Scandii niestety nie przyjęły się i tylko informacje o tym pomyśle zapełniają artykuły ekonomistów o KL ale z punktu widzenia praktyki są bezużyteczne.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Jak określa się pracę 
Anna PK., 2021.01.30 o 23:53
i jak to się przyjęło?

Jak powinno być i gdzie jest to pokazane?
Jak to jest zapisywane, księgowane, liczone, nazywane w księgowości, ekonomii, w życiu...

Proszę to napisać i poprzeć przykładami. Chciałabym się nauczyć tego co się przyjęło i stosuje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Jak określa się pracę   
Grom, 2021.01.31 o 00:02
Napisałem ze to się nie przyjęło. Proszę pokazać mi MŚP kalkulujące kapitał intelektualny nie mówiąc o kapitale ludzkim którego zmierzyć się nie da...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania Jak określa się pracę   
Grom, 2021.01.31 o 00:16
Coś jednak Pani podpowiem. Proszę iść za hasłem: Raportowanie danych niefinansowych przedsiębiorstwa...

To jest dopiero strata czasu w firmie. Ale może to jest przejaw poprawności politycznej dzisiejszego biznesu?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.30 o 23:46
Te „kosztowne” wykształcenia okazały się w obliczu kryzysu finansowego i teraz w obliczu pandemii nic nie warte. Dlaczego? Proste. Przedsiębiorca nie patrzy na to ile wydałeś na wykształcenie tylko czy w danym momencie twoje umiejętności są potrzebne do realizacji przez niego wybranego celu, wartości. Dlatego ludzie z MBA itp dyplomikami lecą na leb i na szyje z firm i nikt nie leje łez ze ich kapitał ludzki się marnuje ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.30 o 23:55
To zależy gdzie i zależy kto. Uogólnianie nie zawsze się sprawdza.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 00:07
To nie ja uogólniam...Ja pokazuje konkretne przykłady osób z tak zwanym „drogim” wykształceniem które z dnia na dzień tracą pracę w firmach. One przeczą całej tej neoklasycznej teorii kapitału ludzkiego.

W firmach które widzę na codzień niejeden pracownik niższego szczebla posiada b użyteczna wiedzę niż jego przełożony. Przełożony ma kwalifikacje poparte papierami a pracownik niższego szczebla nie. I tu tkwi problem. Przyzwyczailiśmy się niestety oceniać pracowników po papierach a nie po umiejętnościach. Awans w firmie bardzo często nie jest oparty na rzetelnej ocenie umiejętności pracownika.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.31 o 00:17
Dyskusja jest o czymś innym.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 00:25
Proszę o b konkretną uwagę. Ja trzymam się tematu i nadal twierdze, że praca nie jest kapitałem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.31 o 01:28
Konkretna uwaga jest taka: skąd się bierze, pochodzi kapitał?
Jeżeli kapitałem są maszyny, to skąd się one biorą?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 07:57
Nigdzie nie powiedziałem że maszyny są kapitałem. Powiedziałem że maszyny są dobrami kapitałowymi. Kapitał jest pojęciem finansowym. Jest to suma pieniędzy równa ekwiwalentowi pieniężnemu wszystkich aktywów pomniejszonemu o ekwiwalent pieniężny wszystkich zobowiązań liczona na określony dzień w określonym przedsiębiorstwie. I tyle jeśli chodzi kapitał.

Natomiast dobra kapitałowe to są konkretne rzeczy np. maszyny. Ale nie każda maszyna jest dobrym kapitałowym. Dobrem kapitałowym jest ta maszyna która służy procesowi produkcji. Tworzy się ją przy udziale różnych czynników produkcji np. pracy i innych dóbr kapitałowych. Ale żeby taka maszyna stała się dobrem kapitałowym, żebym mogła urzeczywistnić swój potencjał, musi znaleźć się w odpowiednim kontekście, ktoś musi dostrzec ten potencjał i go urzeczywistnić. Bez tego ta maszyna jest zwykła rzeczą.

To samo jest z ludzką wiedzą i umiejętnościami. Jeśli człowiek umie je wykorzystać w procesie produkcji to one stają się dla niego dobrym kapitałowym. Jeśli ktoś zna język chiński i nie potrafi go wykorzystać dla zaspokojenia swoich czy innych osób potrzeb to ta umiejetność nie stanowi dla niego dobra kapitałowego.

Podsumowując, to czy coś jest dobrem kapitałowym zależy od tego czy ktoś potrafi dostrzec potencjał produkcyjny danej rzeczy i urzeczywistnić go. Np. Kobieta z wąsem jeśli potrafi wykorzystać swój nietypowy urok do świadczenia usług np. w cyrku, to ten jej nietypowy wygląd staje dobrem kapitałowym dla niej. Właściciel cyrku kupi zaś od niej konkretne jednostki usługi w postaci np. 15 min prezentacji w trakcie show. Ale to wcale nie znaczy ze ten właściciel cyrku staje się właścicielem nietypowego uroku kobiety z wąsem. On nie wpisze sobie do swoich aktywów ani jej pracy ani nietypowego uroku. Wpisze wydatek na jej usługę jako koszt. Innymi słowy skorzysta z usług czyjejś własności.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.31 o 10:16
Widzę, że Pan zaczyna tworzyć własne teorie i nie trzyma się tego co już wymyślono i się praktykuje. Specjalnie nie jestem zainteresowana nowymi teoriami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 12:40
Płaskoziemcy też nie są zainteresowani nie tylko nowymi ale i starymi teoriami bo to im burzy wizje płaskiego świata...:) eh ubawiłem się przy Pani...ani raz nie użyła Pani w dyskusji merytorycznego argumentu. Nic. Nawet nie podjęła Pani merytorycznej polemiki powołując się na jakieś przykłady broniąc swoich wierzeń. Tak z ciekawości, z jakiego podręcznika uczyła się Pani ekonomii?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 10:25
Obawiam się, że upowszechnienie ideologii kapitału społecznego wynika z postawienia na głowie relacji pracownik - przedsiębiorca w pojęciu "pracodawca".
Przyjmując Pana i moje rozumienie pracy jako społecznego wyrazu wolności człowieka, "pracodawcą" powinien być pracownik. Tymczasem w XIX wieku Szkoła frankfurcka wartość pracy zabrała w kulturze (języku) pracownikowi i dała przedsiębiorcy. By idealizując w ten sposób przedsiębiorców (kapitalistów) ułatwić sobie atakowanie marksistów.

Ideologia kapitału społecznego jest dzieckiem tej antymarksistowskiej propagandy. Bo kapitalizowanie pracy jest pomocne w strategii wykorzystania cyfrowych technologii do centralnego sterowania zasobami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 10:37
Grom, 2021.01.31 o 07:57
c.d.
Pięćdziesiąt lat temu ksiądz Czesław Bartnik, jeden z gigantów Lubelskiej szkoły personalizmu wskazał że "praco-dzielność" powinna być uznana za piątą cnotę kardynalną cywilizacji łacińskiej. Nabieram coraz mocniejszego przekonania, że bez przyjęcia tego fundamentu aksjologicznego dyskusje o dobrach i miarach w cyfrowo poszerzonej kulturze gospodarowania są dla wszystkich stratą czasu.

Dla wszystkich, bo Pan Anna PK jak pisze nie jest nimi zainteresowana, a Pan czy ja nie będziemy mogli się skupić na nowych powinnościach społecznych i instytucjach infrastruktury gospodarowania.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 12:28
Zgadzam się Panie Andrzeju, że myślenie w kategoriach „praco-dzielności” jest potrzebne ale nie da się go wdrożyć administracyjnie. Potrzeba polityków, ekonomistów, ludzi nauki którzy ten sposób myślenia zaszczepia w młodych pokoleniach. I nie na zasadzie indoktrynacji ale w oparciu o racjonalne argumenty. Rozum jest po stronie prawdy wiec nie powinno być kłopotu z przekazem, pytanie ile rozumu w społeczeństwie zostało?

Dziś po studiach wychodzą do społeczeństwa i do gospodarki w przeważającej mierze młodzi chciwi i nienauczeni krytycznego myślenia. Krytyczne myślenie to według nich kontestowanie wszystkiego. Widzimy to na polskich ulicach w ostatnim czasie - tłumy wku....inych analfabetek i analfabetów, którzy kontestują wszystko i nic nie budują. Za nimi nie stoi nic pozytywnego, żadna cywilizacja -NIC, poza BEZSENSEM i NICOŚCIĄ.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 14:18
Konsekwencją tego kwestionowania wszystkiego nie będzie BEZSENS i NICOŚĆ tylko cyfrowe niewolnictwo. To jest sens finasowania promocji tej ulicznej hucpy. Koniec wolności !

Dlatego poza refleksją ekonomiczną (cyfrową humanizacją gospodarowania) trzeba nam refleksji politycznej (cyfrowej humanizacji demokracji). I o tym moje dwa ostatnie teksy :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 12:14
Ma Pan racje, Panie Andrzeju. To pracownik jest pracodawcą a nie właściciel przedsiębiorstwa. On jest pracobiorcą.

Kapitalizowanie pracy ma tylko na celu dezawuacje pracy. Logika PKB każe wyprowadzić każdą prace na rynek byle móc wykazać jakie to „bogactwo” wytworzyliśmy. Tymczasem praca jest wartością samą w sobie i nie tylko służy do urzeczywistniania wartości ale pozwala człowiekowi dorastać do pełni. Tego nie zrozumie nikt wyedukowany na zachodnich ogłupiających podręcznikach do ekonomii bo ich zadaniem jest kształcenie bezkrytycznych użytecznych idiotów najmowanych do korporacji w których poziom kreatywności na stanowisku ogranicza się do wyboru koloru tabelki w której prześlą dane teamleaderowi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.01.31 o 12:41
Do Pani Anny

Jakie nowe teorie??? Przepraszam, ale Pani nie ma zielonego pojęcia o ekonomii. Proszę poczytać chociażby „Ludzkie działanie” Misesa, Pułapki myślenia Kehnwmana itd.... Nauczyła się Pani bezkrytycznie jednego podręcznika napisanego na bazie teorii neoklasycznych z lat 50 i 60. XX wieku i to jeszcze nauczyła się go Pani bezkrytycznie....współczuje czasu poświęconego na studia. Stracony!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Andrzej.Madej, 2021.01.31 o 14:21
Pożytek z edukacji Pani Anny PK jest choćby w tym, że dzięki jej komentarzom ja i inni czytelnicy poznali Pana komentarze.

Za które oby Państwu dziękuję :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania 
Anna PK., 2021.01.31 o 15:08
wiem, Pan jest mądry, oczytany, nowoczesny. Ja zadałam pytanie: skąd się bierze, pochodzi kapitał. Gdzie jest na to odpowiedz? Mnie nie interesuje baba zc wąsami.

//Nigdzie nie powiedziałem że maszyny są kapitałem. Powiedziałem że maszyny są dobrami kapitałowymi. Kapitał jest pojęciem finansowym. Jest to suma pieniędzy równa ekwiwalentowi pieniężnemu wszystkich aktywów pomniejszonemu o ekwiwalent pieniężny wszystkich zobowiązań liczona na określony dzień w określonym przedsiębiorstwie. I tyle jeśli chodzi kapitał.//

To z grubsza można uznać za definicję zysku, albo strat, w zależności, co wyjdzie z odejmowania + czy - .
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wiarygodność głosowania   
Grom, 2021.02.01 o 10:07
Gdyby Pani wiedziała jak wytłumaczyć swoje teorie to wykorzystałaby Pani przykład baby z wąsem żeby zbić moje argumenty a przedstawić swoje. A Pani z uporem ucieka od pokazania na przykładzie tego co Pani rozumie za zdaniem: praca jest kapitałem
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Odrodzenie staruszków a język polski
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → interesariusz
Re: Odrodzenie staruszków
interesariusz → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Odrodzenie staruszków
Andrzej.Madej → Anna PK.
Re: Odrodzenie staruszków
Anna PK. → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → miarka
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
miarka → Andrzej.Madej
Re: Infrastruktura społecznej gospodarki rynkowej
Andrzej.Madej → Anna PK.
więcej…